Tuyển CTV viết bài

Mô tả công việc

  • Nếu bạn liếc nhanh qua website, bạn sẽ thấy hầu như các bài viết trên web là thống kê địa điểm (homestay, cafe, quán ăn…) theo một tiêu chí nào đó.
  • Web đang cần tuyển ctv viết bài thống kê như thế.

Quy trình làm việc

  • Bạn gửi vào email này, đưa ra những chủ đề mà bạn muốn viết, web sẽ kiểm tra coi chủ đề đó bị trùng không, và có phù hợp để viết không.
  • Nếu chủ đề phù hợp, bạn sẽ nhận được một email trả lời trong vòng 03 ngày. Bạn có thể bắt đầu làm. Bạn viết thống kê vào 1 file Google Docs, ảnh để vào 1 folder Google Drive. Viết xong thì gửi cả hai qua email.

Phí

  • 30k/bài
  • Xong bài nào thanh toán bài đó, chuyển khoản ngân hàng