7+ nhà xe Sài Gòn – Huế/Huế – Sài Gòn

Photo of author
Mỹ Linh (ĐH Ngoại Ngữ Huế)

1. Nhà xe Anh Tân

Sài Gòn – Huế: 7:00, 8:00, 9:00, 11:00, 13:00

Huế – Sài Gòn: 7:00, 8:00, 9:00, 11:00, 13:00

Giá vé: 500.000 vnđ

Hotline đặt vé, gửi hàng: 094 331 4668

Địa chỉ: Bến xe Miền Đông, TP HCMBến xe Phía Nam, TP Huế

xe-sai-gon-hue-hue-sai-gon-01-min
Ảnh: Toplist.vn

2. Nhà xe Hoàng Long

Sài Gòn – Huế: 7:00, 8:00, 11:00, 14:30, 17:30, 18:00, 21:00

Huế – Sài Gòn: 7:00, 8:00, 11:00, 14:30, 17:30, 18:00, 21:00

Giá vé: 550.000 vnđ

Hotline đặt vé, gửi hàng: 0234 385 4854

Địa chỉ: Bến xe Miền Đông, TP HCMBến xe Phía Nam, TP Huế

xe-sai-gon-hue-hue-sai-gon-02-min

3. Nhà xe Minh Đức

Sài Gòn – Huế: 8:00

Huế – Sài gòn: 3:10

Giá vé: 430.000 vnđ

Hotline: 093 583 3393 – 094 574 3232

Địa chỉ: Bến xe Miền Đông, TP HCMBến xe Phía Nam, TP Huế

xe-sai-gon-hue-hue-sai-gon-03-min
Ảnh: Toplist.vn

4. Nhà xe Ngọc Sanh

Sài Gòn – Huế: 13:30

Huế – Sài gòn: 14:00

Giá vé: 450.000 vnđ

Hotline: 0283 511 8380

Địa chỉ: Bến xe Miền Đông, TP HCMBến xe Phía Nam, TP Huế

xe-sai-gon-hue-hue-sai-gon-04-min
Ảnh: Toplist.vn

5. Nhà xe Hương Ty

Sài Gòn – Huế: 5:00, 7:00

Huế – Sài gòn: 2:30, 11:00

Giá vé: 420.000 vnđ

Hotline: 0963 527 527 – 0935 514 594 – 0905 118 368

Địa chỉ tại Huế: 16 Tôn Thất Thiệp, TP Huế

Địa chỉ tại TP HCM: 232 kênh 19/5B phường Tây Thạnh, TP HCM

Fanpage: https://www.facebook.com/Xekhachhuongty/

xe-sai-gon-hue-hue-sai-gon-05-min
Ảnh: Facebook Xe Khách Hương Ty

6. Nhà xe Tâm Minh Phương

Sài Gòn – Huế: 7:00

Huế – Sài gòn: 20:00

Giá vé: 430.000 vnđ

Hotline: 0935 833 393 – 0945 743 232

Địa chỉ tại Huế: 46 Nguyễn Hữu Thọ, TP Huế

Địa chỉ tại TP HCM: 71 Chế Lan Viên, TP HCM

Fanpage: https://www.facebook.com/quanghai27693/

xe-sai-gon-hue-hue-sai-gon-06-min
Ảnh: Facebook Xe khách Hương Ty

7. Nhà xe Phi Long

Sài Gòn – Huế: 7:00, 8:00, 9:00,10:00,11:00

Huế – Sài Gòn: 7:00, 8:00, 9:00,10:00,11:00

Giá vé: 450.000 vnđ

Hotline: 0905 250 128 – 0906 937 567

Fanpage: https://www.facebook.com/levietnhan0905250128/

xe-sai-gon-hue-hue-sai-gon-07-min
Ảnh: Facebook Nhà Xe Phi Long Huế – Sài Gòn

Mỹ Linh