Xe khách Thanh Hóa – Huế (8 nhà xe)

Photo of author
kieuoanh

1.Nhà xe Tín Nghĩa (xe giường nằm cao cấp):

 • Điểm đón khách: 11h45, 15h45, 20h45 và 23h45 – trong TP Thanh Hóa (phía cổng sau bigC Thanh Hóa)
 • Điểm trả khách: 23h00, 03h00, 08h00 và 11h00 – bến xe phía Nam TP Huế
 • Giá vé tham khảo: 450k/vé/chiều
 • Số Điện thoại: 0917 744 733

xe-tin-nghia-thanh-hoa-hue-min

(Ảnh Limody.vn)

2.Nhà xe An Phát:

 • Điểm đón khách: 10h00 – có xe trung chuyển từ thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa đến tại BigC Thanh Hóa.
 • Điểm trả khách: 20h40 – bến xe phía Nam TP Huế
 • Giá vé tham khảo: 200k/vé/chiều
 • Số Điện thoại: 0378 311 311xe-an-phat-thanh-hoa-hue-min (1)

(Ảnh Limody.vn)

3.Nhà xe Vân Khôi:

 • Điểm đón khách: 17h05 – TP Thanh Hóa (bigC)/dọc quốc lộ 1A.
 • Điểm trả khách: 02h15 – dọc đường quốc lộ 1A Huế
 • Giá vé tham khảo: 300k/vé/chiều
 • Số Điện thoại: 0906 266 464xe-van-khoi-thanh-hoa-hue-min

(Ảnh Limody.vn)

4.Nhà xe Vạn Lục Tùng:

 • Điểm đón khách: 15h30 và 19h15 – TP Thanh Hóa (bigC).
 • Điểm trả khách: 00h45 và 04h15 – bến xe phía Nam TP Huế
 • Giá vé tham khảo: 300k/vé/chiều
 • Số Điện thoại: 0987 231 777xe-van-luc-tung-hue-thanh-hoa-min

(Ảnh vexere.com)

5.Nhà xe Nhật Xuân:

 • Điểm đón khách: 16h30 – bến xe phía Nam Thanh Hóa
 • Điểm trả khách: 02h50 – bến xe phía Nam TP Huế
 • Giá vé tham khảo: 230k/vé/chiều
 • Số Điện thoại: 0906 527 051xe-nhat-xuan-hue-thanh-hoa-min

(Ảnh vexere.com)

6.Nhà xe A Ba:

 • Điểm đón khách: 16h45 và 20h45 – bigC Thanh Hóa
 • Điểm trả khách: 03h00 và 07h00 – dọc đường quốc lộ 1A Huế
 • Giá vé tham khảo: 450k/vé/chiều
 • Số Điện thoại: 0908 483 737xe-thanh-hoa-hue-7-min

(Ảnh Limody.vn)

7.Nhà xe Dương Vũ:

 • Điểm đón khách: 20h10 – BigC Thanh Hóa
 • Điểm trả khách: 03h40 – dọc đường quốc lộ 1A Huế
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • Số Điện thoại: 0914 800 081xe-thanh-hoa-hue-8-min

(Ảnh Limody.vn)

8.Nhà xe Phượng Hoàng:

 • Điểm đón khách: 19h00 –  bến xe Bỉm Sơn, Thanh Hóa
 • Điểm trả khách: 05h00 – Huế
 • Giá vé tham khảo: 300k/vé/chiều
 • Số Điện thoại: 0988 683 669xe-phuong-hoang-thanh-hoa-hue-min

(Ảnh limody.vn)

Kiều Oanh