Xe khách Huế – Quảng Nam (7 nhà xe)

Photo of author
kieuoanh

1.Nhà xe Quý Phúc (nằm):

 • Điểm nhận khách: 8h30 – Bến xe phía Nam TP Huế
 • Điểm trả khách: 12h00 – Bến xe Tam Kỳ/theo yêu cầu của hành khách
 • Giá vé tham khảo: 90k – 120k/vé/chiều
 • SĐT: 0914 615299 – 0981 807 299xe-quy-phuc-hue-quang-nam-min

(Ảnh Fanpage: Xe Giường nằm Huế – Tam kỳ. Nhà xe Quý Phúc)

2.Nhà xe Xuân Phúc (ghế ngồi):

 • Điểm nhận khách: 16h30 – Bến xe phía Nam TP Huế
 • Điểm trả khách: 20h00 – Bến xe Tam Kỳ/theo yêu cầu của hành khách
 • Giá vé tham khảo: 90k – 110k/vé/chiều
 • SĐT: 0914 023 200xe-xuan-phuc-hue-quang-nam-min

(Ảnh Fanpage: Tuyến xe Tam Kỳ – Huế hằng ngày)

3.Nhà xe Kim Ánh (nằm):

 • Điểm nhận khách: 14h00 – Bến xe phía Nam TP Huế
 • Điểm trả khách: 17h30 – Bến xe Tam Kỳ/theo yêu cầu của hành khách
 • Giá vé tham khảo: 90k – 120k/vé/chiều
 • SĐT: 0905 600 846xe-kim-anh-hue-quang-nam-min

(Ảnh Fanpage: Nhà Xe Kim Ánh)

4.Nhà xe Minh Sư (nằm):

 • Điểm nhận khách: 11h00 – Bến xe phía Nam TP Huế
 • Điểm trả khách: 14h30 – Bến xe Tam Kỳ/theo yêu cầu của hành khách
 • Giá vé tham khảo: 90k – 120k/vé/chiều
 • SĐT: 0919 756 172 xe-hue-quang-nam-2-min

(Ảnh Fanpage: Nhà xe Minh Sư – Xe giường nằm Huế – Quảng Nam)

5.Nhà xe Tân Trường Xuân (nằm):

 • Điểm nhận khách: 17h15 – Bến xe phía Nam TP Huế
 • Điểm trả khách: 20h45 – Bến xe Tam Kỳ/theo yêu cầu của hành khách
 • Giá vé tham khảo: 90k – 120k/vé/chiều
 • SĐT: 0981718918 xe-tan-truong-xuan-hue-quang-nam-min

(Ảnh Fanpage: Xe Tân Trường Xuân Qnam – Huế)

6.Nhà xe Út Cường (ghế ngồi):

 • Điểm nhận khách: 13h15 – Bến xe phía Nam TP Huế
 • Điểm trả khách: 16h45 – Bến xe Tam Kỳ/Trà My/theo yêu cầu của hành khách
 • Giá vé tham khảo: 90k – 110k/vé/chiều
 • SĐT: 0972 755 892 – 0935 564 604xe-ut-cuong-hue-quang-nam-min

(Ảnh Fanpage: Nhà Xe Út Cường. Trà My – Tp Huế và Ngược lại)

7.Nhà xe Trường Thịnh (nằm):

 • Điểm nhận khách: 07h00, 10h30 và 11h30 – Bến xe phía Nam TP Huế
 • Điểm trả khách: 10h30, 14h00 và 16h00 – Bến xe Tam Kỳ/theo yêu cầu của hành khách
 • Giá vé tham khảo: 110k – 140k/vé/chiều
 • SĐT: 1800 545 445xe-truong-thinh-hue-quang-nam-min (1)

(Ảnh Fanpage: Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Trường Thịnh)

Kiều Oanh