Xe đi Huế – Bình Thuận (5 nhà xe)

Photo of author
kieuoanh

1.Nhà xe Hoàng long

 • Điểm nhận khách: 00h30, 02h30, 04h30 và 11h00 – 97 An Dương Vương, Huế
 • Điểm trả khách: 19h30, 21h30, 23h30 và 06h48 – Bình Thuận (18 khu phố 2 Trường Chinh, P. Xuân An – Phan Thiết)
 • Giá vé tham khảo: 500k/vé/chiều
 • SĐT: 02343 854 854xe-hoang-long-tuyen-hue-binh-thuan-min

(Ảnh capatrip.com)

2.Nhà xe Phương Trang

 • Điểm nhận khách: 12h15 và 16h30 – Bến xe phía Nam TP Huế
 • Điểm trả khách: 21h15 và 01h30 – Bến xe TP Phan Thiết
 • Giá vé tham khảo: 375k/vé/chiều
 • SĐT: 02343 870 870xe-phuong-trang-tuyen-hue-phan-thiet-min

(Ảnh capatrip.com)

3.Nhà xe An Bình (Thái Bình)

 • Điểm nhận khách: 18h04 – Huế (dọc quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 08h04 – Bình Thuận (dọc quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 550k/vé/chiều
 • SĐT: 0916 494 226xe-an-binh-tuyen-hue-binh-thuan-min

(Ảnh vexere.com)

4.Nhà xe Hoàng Khoa

 • Điểm nhận khách: 03h00 – Huế (dọc quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 20h30 – Bình Thuận (dọc quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 500k/vé/chiều
 • SĐT: 0977 734 924 – 0903 588 442xe-hoang-khoa-tuyen-hue-binh-thuan-min

(Ảnh vexere.com)

5.Nhà xe Vân Tuyến

 • Điểm nhận khách: 09h00 và 22h00 – Huế (dọc quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 01h50 và 14h50 – Bình Thuận
 • Giá vé tham khảo: 550k/vé/chiều
 • SĐT: 0965 234 929 – 0989 874 874xe-van-tuyen-tuyen-hue-binh-thuan-min

(Ảnh vexere.com)

Kiều Oanh