Xe khách Huế – Bắc Ninh (3 nhà xe)

Photo of author
Thúy

1. Nhà xe Hoàng Long

 • Điểm nhận khách: 6h00 – Huế
 • Điểm trả khách: 19h00 – Bắc Ninh
 • Giá vé tham khảo: 410k/vé/chiều
 • SĐT: 0225 3920920hue-bacninh1

(Ảnh bacninh.city)

2. Nhà xe Vạn Lục Tùng

 • Điểm nhận khách: 18h00,18h30 – Huế
 • Điểm trả khách: 7h24,7h54 – Bắc Ninh 
 • Giá vé tham khảo: 280k/vé/chiều
 • SĐT:  0941 823 456 – 0946 991 999hue-bacninh2

(Ảnh bacninh.city)

3. Nhà xe Chiến Thế

 • Điểm nhận khách: 02h45 – Huế
 • Điểm trả khách: 16h09 – Bắc Ninh
 • Giá vé tham khảo: 450k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 888684hue-bacninh3

(Ảnh motortrip.vn)

Thanh Thúy