Xe khách Huế – Ninh Thuận (4 nhà xe)

Photo of author
kieuoanh

1.Nhà xe Phi Long – Huế

 • Điểm nhận khách: 08h00 – Bến xe phía Nam TP Huế
 • Điểm trả khách: 22h50 – Ngã 5 Phan Rang
 • Giá vé tham khảo: 500k/vé/chiều
 • SĐT: 0905 250 126

Xem thêm thông tin nhà xe trên Vexere

hue-ninh-thuan-min

(Ảnh Vexere.com)

2.Nhà xe Hoàng Long (Đỏ)

 • Điểm nhận khách: 15h30, 19h00 – Huế (dọc quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 07h50, 09h50 – Ngã 5 Phan Rang
 • Giá vé tham khảo: 1080k/vé/chiều
 • SĐT: 0707 030 707

Xem thêm thông tin nhà xe trên Vexere

hue-ninh-thuan-1-min

(Ảnh Vexere.com)

3.Nhà xe Hoàng Long – Hà Nội

 • Điểm nhận khách: 00h25, -3h45 – Huế (dọc quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 15h55.19h15 – Ngã 5 Phan Rang
 • Giá vé tham khảo: 1140k – 1500k/vé/chiều
 • SĐT: 0936 107 567

Xem thêm thông tin nhà xe trên Vexere

hue-ninh-thuan-2-min

(Ảnh Vexere.com)

4.Nhà xe Hoàng Long Hải Vân

 • Điểm nhận khách: 09h00, 22h00 – Huế – Cầu Tuần
 • Điểm trả khách: 23h00, 12h00 – Ngã 5 Phan Rang 
 • Giá vé tham khảo: 500k/vé/chiều
 • SĐT: 0968 866 855 – 0922 256 777

Xem thêm thông tin nhà xe trên Vexere

hue-ninh-thuan-3-min

(Ảnh Vexere.com)

Kiều Oanh