Xe khách Huế – Ninh Bình (4 nhà xe)

Photo of author
kieuoanh

1.Nhà xe Đức Thành (Kon Tum)

 • Điểm nhận khách: 20h50 – Huế
 • Điểm trả khách: 10h30 – Ninh Bình
 • Giá vé tham khảo: 400k/vé/chiều
 • SĐT: 0913 491 457 – 0260 3864 674

Xem thêm thông tin nhà xe trên Vexere

xe-hue-ninh-binh-min

(Ảnh Vexere.com)

2.Nhà xe Vạn Lục Tùng

 • Điểm nhận khách: 17h00, 18h00 – 86 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ
 • Điểm trả khách: 04h30, 05h30, 04h30 – Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Ninh Hải – Khách sạn Thế Long 
 • Giá vé tham khảo: 500k/vé/chiều
 • SĐT: 0987 231 777 – 0941 832 456

Xem thêm thông tin nhà xe trên Vexere

hue-ninh-binh-min

(Ảnh Vexere.com)

3.Nhà xe A Ba

 • Điểm nhận khách: 09h04, 10h04, 11h04, 12h04, 14h34, 16h04 – Huế (dọc quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 21h04, 22h04, 23h04, 00h04, 02h34, 04h04 – Ninh Bình (dọc quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 850k/vé/chiều
 • SĐT: 0336 676 881

Xem thêm thông tin nhà xe trên Vexere

hue-ninh-binh-1-min

(Anh Vexere.com)

4.Nhà xe Hoàng Long (Đỏ)

 • Điểm nhận khách: 15h22 – Huế (dọc quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 21h22 – Ninh Bình (dọc quốc lộ 1A)
 • Giá vé tham khảo: 700k/vé/chiều
 • SĐT: 0707 030 707

Xem thêm thông tin nhà xe trên Vexere

hue-ninh-thuan-1-min

(Ảnh Vexere.com)

Kiều Oanh