Xe khách Huế – Hải Phòng (3 nhà xe)

Photo of author
kieuoanh

1.Nhà xe Dương Vũ

 • Điểm nhận khách: 16h15 – Huế
 • Điểm trả khách: 06h15 – Bến xe Thượng Lý
 • Giá vé tham khảo: 400k/vé/chiều
 • SĐT: 0905 438 522 – 0935 517 226 – 0914 800 397

Xem thêm thông tin nhà xe trên Vexere

hue-hai-phong-min

(Ảnh Vexere.com)

2.Nhà xe Vạn Lục Tùng

 • Điểm nhận khách: 17h00, 17h45 – Đường tránh Huế
 • Điểm trả khách: 06h45, 07h45 – Bến xe Thượng Lý 
 • Giá vé tham khảo: 410k – 440k/vé/chiều
 • SĐT: 0987 231 777 – 0941 832 456

Xem thêm thông tin nhà xe trên Vexere

hue-nam-dinh-1-min

(Ảnh Vexere.com)

3.Nhà xe Hoàng Long (Đỏ)

 • Điểm nhận khách: 15h22 – Huế (dọc quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách: 00h22 – Bến xe Thượng Lý
 • Giá vé tham khảo: 700k/vé/chiều
 • SĐT: 0707 030 707

Xem thêm thông tin nhà xe trên Vexere

hue-nam-dinh-3-min

(Ảnh Vexere.com)

Kiều Oanh