Xe khách Huế – Đà Lạt (5 nhà xe)

Photo of author
Thúy

1. Nhà xe Phương Trang

 • Điểm nhận khách: Huế (Văn phòng Huế – Số 97 An Dương Vương)
 • Điểm trả khách: Đà Lạt (Văn phòng Đà Lạt – Số 01 Tô Hiến Thành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt)
 • Giá vé tham khảo: 380k/vé/chiều
 • SĐT: 02343 870870hue-dalat1

(Ảnh dalat-info.vn)

2. Nhà xe Quốc Khánh

 • Điểm nhận khách: 13:15 Huế (Dọc theo quốc lộ 1A)
 • Điểm trả khách:  Đà Lạt (Văn phòng Đà Lạt – Số 01 Tô Hiến Thành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt)
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • SĐT: 0633 888 666hue-dalat2

(Ảnh dalat-info.vn)

3. Nhà xe Minh Đức

 • Điểm nhận khách: 13h00 – Huế (97 An Dương Vương)
 • Điểm trả khách:  Đà Lạt (Văn phòng Đà Lạt – Số 01 Tô Hiến Thành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng)
 • Giá vé tham khảo: 400k/vé/chiều
 • SĐT: 0912 104 353 – 0933 232 603hue-dalat3

(Ảnh dalat-info.vn)

4. Nhà xe Quốc Bảo

 • Điểm nhận khách: 14h00 – Huế (Bến xe phía Nam)
 • Điểm trả khách: Đà Lạt (Số 01 Tô Hiến Thành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt)
 • Giá vé tham khảo: 385k/vé/chiều
 • SĐT: 02633 767676hue-dalat4

(Ảnh dalat-info.vn)

5. Nhà xe An Phú Travel

 • Điểm nhận khách: 15h00 – Huế (15C Nguyễn Thái Học)
 • Điểm trả khách: Đà Lạt (06 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành Phố Đà Lạt)
 • Giá vé tham khảo: 400k/vé/chiều
 • SĐT: 0633 556 022hue-dalat5

(Ảnh dalat-info.vn)

Thanh Thúy