Quán Cafe ở Đống Đa (7+)

Photo of author
thuhien

1. Tiệm cafe HÚC

Địa chỉ: Chung cư Đống Đa, nhà 317, khu B, Đống Đa, Phú Nhuận, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083575800347

Giá: 17.000đ- 30.000đ

2. De Coco Café

Địa chỉ: 20 Đống Đa, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100054549665452

Giá: 18.000đ – 39.000đ

3. Yang Cafe

Địa chỉ: 15 Đống Đa, Phú Nhuận, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/yangteacoffee.hue

Giá: 12.000đ – 35.000đ

4. Vitamin+

Địa chỉ: 21 Đống Đa, Phú Nhuận, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/nuoceptraicaysachvitamin

Giá: 15.000đ – 35.000đ

5. Cà Phê Nhà

Địa chỉ: Chung cư, 103 dãy B, Đống Đa, Phú Nhuận, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/comnha.cafenha

Giá: 10.000đ – 45.000đ

6. Nhà Quìn

Địa chỉ: Dãy B Chung Cư, Đống Đa Lê Hồng Phong, Phú Nhuận, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/NhaQuin75

Giá: 15.000đ – 30.000đ

7. The Box Coffee

Địa chỉ: 01 Đống Đa, Vĩnh Ninh, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057669930285

Giá: 15.000đ – 30.000đ

Thu Hiền