Quán Cafe có bán đồ ăn sáng ở Huế (+3)

Photo of author
thuhien

1. DMZ Coffee & Restaurant Huế

Địa chỉ: 60 Lê Lợi, Phú Hội, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/dmzbar

2. Lago Coffee House 

Địa chỉ: 10 Lê Hồng Phong, Phú Nhuận, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/lagocoffeehouse

3. Mandarin Coffee & Restaurant 

Địa chỉ: 09 Bà Nguyễn Đình Chi, Hương Long, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/mandarincoffeeandrestaurant

Thu Hiền