Quán Cafe đẹp ở Chu Văn An (+6)

Photo of author
thuhien

1. Tiệm trà Ins.tea

Địa chỉ: 49 Chu Văn An, Phú Hội, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083215306031

2. Đa:me café

Địa chỉ: 34 Chu Văn An, Phú Hội, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/damecafe.vn

3. Bluehands Juice Bar

Địa chỉ: 35 Chu Văn An, Phú Hội, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/bluehandsjuicebar

4. Tiệm Rau Má RAMIX

Địa chỉ: 62 Chu Văn An, Phú Hội, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/tiemraumaRAMIX

5. HottoYaki

Địa chỉ: 54 Chu Văn An, Phú Hội, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/hottoyaki54

6. Trà sữa Hanabi

Địa chỉ: 46 Chu Văn An, Phú Hội, TP Huế

Facebook: https://www.facebook.com/HanabiCoffeeTea

Thu Hiền